Izjava o privatnosti

Izradili smo ovu  Izjavu o privatnosti  kako bismo vas informirali o načinima skupljanja i obrade osobnih podataka na ovoj web stranici aronija.net (dalje u tekstu: Web stranica).

Molimo vas da ovu Izjavu o privatnosti pročitate pažljivo kako biste saznali kako skupljamo, obrađujemo, štitimo ili na bilo koji drugi način koristimo vaše osobne podatke. Svi podaci o korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici RASADNIK MILIĆ vl. MARIO MILIĆ (dalje u tekstu: Voditelj obrade) i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Voditelj obrade cijeni i štiti Vašu privatnost. Tijekom korištenja Web stranice ili pristupa Web stranici ili komunikacije s korisnicima koristit ćemo samo one informacije koje nam svojevoljno date. Obvezujemo se da nećemo prodati, iznijeti ili dati ove informacije trećoj stranci na način koji nije naveden u ovom Izjavom o privatnosti.

Prikupljanje i korištenje podataka

U procesu realizacije tražene usluge te davanja obavijesti i informacija vezanih uz Vašu upit ili uslugu, koristit ćemo samo one informacije koje nam svojevoljno date. Obvezujemo se da nećemo prodati, iznijeti ili dati ove informacije trećoj stranci na način koji nije naveden u ovoj izjavi.

Svi osobni podaci koriste se isključivo u svrhe radi koje su prikupljeni i za koje je dana privola. Privolu za obradu osobnih podataka mogu dati osobe s navršenih 16 godina ili više, dok za osobe mlađe od 16 privolu mora dati ili odobriti roditelj ili skrbnik. 

Općenito o prikupljanju podataka

Slanje upita:

Kako bi se napravio upit na ovoj Web stranici putem kontakt obrasca, tijekom slanja upita od korisnika se traže kontakt informacije (poput imena i e-mail adrese). Ove se informacije koriste kako bi se stupilo u kontakt s korisnikom prilikom odgovaranja na pitanja postavljenih na našoj Web stranici.

Web stranice i mobilni podaci:

Društvo može primati i zapisivati podatke na poslužiteljima koje mu pošalju internetski preglednik Korisnika ili Korisnikov uređaj, uključujući vašu IP adresu, osobine softvera i hardvera, stranice koje ste zatražili za prikazivanje, mobilne podatke za identifikaciju, podatke o korištenju stranice te druge podatke na razini uređaja ili sustava i sl., no niti u kojem slučaju neće tražiti niti imati pristup podacima koji se odnose na dokumente koje je Korisnik ispunjavao, podatke koje je unosio, sadržaj podataka ili dokumenata koji su spremljeni i sl.. Ovo se može odvijati na Web stranici, u mobilnoj aplikaciji te na uslugama koje pružaju treće strane.

Dodatni podaci:

Društvo može postojećim podacima o Korisnicima dodavati podatke koje na zakonit način prikuplja od poslovnih partnera ili trećih strana.

Web IP adrese, kolačići i mobilni podaci za identifikaciju:

Društvo može prikupljati određene podatke putem tehnoloških alata kao što su kolačići, pikseli i mjesna pohrana podataka (npr. u vašemu internetskom pregledniku ili na uređaju). Kolačići su male tekstualne datoteke koje pohranjuju podatke na vašemu računalu, mobitelu ili mjesnoj pohrani bilo kojega drugoga uređaja. Pikseli su male slike sadržane u kodu Web stranice koje obavljaju različite zadaće, npr. omogućavaju drugome poslužitelju mjerenje broja posjetitelja Web stranice te često funkcioniraju u paru s kolačićima. Kod prati je li i gdje je (na kojoj stranici) učitan piksel iz čega zaključuje da je Korisnik ostvario interakciju s određenim zaslonom ili dijelom zaslona. Možemo dozvoliti trećim stranama poput pružatelja usluga analitike i oglašavanja da prikupljaju ove podatke koristeći se ovim vrstama tehnologije ili na našoj web stranici ili u našoj mobilnoj aplikaciji. Podaci koje prikupe podliježu primjenjivim pravilima privatnosti tih trećih strana.

Odabir trećih strana:
Određene treće strane aktivne na Web stranici (npr. Google Adwords) korisnicima pružaju mogućnost istupanja iz njihovog prikupljanja i uporabe podataka u svrhe oglašavanja temeljenog na vašim interesima. Korisnici mogu posjetiti stranicu http://www.youronlinechoices.com ili http://www.networkadvertising.org kako bi saznali više o ovom običaju i kako bi iskoristili svoje pravo na odabir o prikupljanju i uporabi ove vrste podatakaVećina glavnih internetskih preglednika na stolnim računalima i mobilnim uređajima (npr. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) pružaju mogućnosti kontrole kojima možete ograničiti ili blokirati postavke kolačića na svojim sustavima. Imajte na umu da onemogućavanje kolačića u vašem internetskom pregledniku za bilo domene prvoga stupnja (stranice koje aktivno posjećujete) bilo domene trećega stupnja (tvrtke osim onih koje direktno posjećujete na mreži) u određenim slučajevima može dovesti do umanjenja funkcionalnosti.

Log datoteke

IP adrese koristimo kako bismo analizirali trendove, održavali Web stranicu, pratili kretanje korisnika i sakupili šire demografske podatke. IP adrese nisu vezane uz bilo kakve osobne podatke uz pomoć kojih je moguća identifikacija pojedinca.

Dostupnost informacija

Prikupljeni demografski podaci bit će dostupni našim medijskim partnerima, profesionalcima i oglašivačima. Ovo nije povezano s bilo kakvim osobnim podacima uz pomoć kojih je moguća identifikacija pojedinca. Kako bismo pružili posebne usluge možemo se udružiti s trećom strankom.

Linkovi

Ova Web stranica može sadržavati linkove na druge web stranice. Molimo vas da uzmete u obzir kako Voditelj obrade ne može biti odgovoran za poštivanje privatnosti na spomenutim drugim web stranicama. Naše korisnike potičemo da pročitaju izjave o privatnosti svake web stranice koja prikuplja osobne podatke. Ova Izjava o privatnosti primjenjuje se isključivo vezano uz informacije prikupljene na ovoj Web stranici.

Sigurnost

Ova Web stranica poduzima apsolutno sve dostupne mjere kako bi zaštitila podatke o korisniku. Svi podaci koje prikupljamo su zaštićeni razumnom razinom tehničkih sredstava i razumnom razinom sigurnosnih procedura kako bi bio spriječen neovlašten pristup podacima ili njihova uporaba. Naši suradnici, partneri od povjerenja i pružatelji usluga trećih strana su se obvezali upravljati podacima u skladu s našim zahtjevima o sigurnosti i privatnosti. Pristup svim podacima o našim korisnicima, ne samo gore spomenutim povjerljivim podacima, je ograničen. Pristup povjerljivim podacima imaju samo zaposlenici kojima su isti potrebni kako bi obavili određenu uslugu.

Za sva dodatna pitanja o sigurnosti na našoj Web stranici možete poslati e-mail na: [email protected]

Pristup, ispravci, ažuriranje ili brisanje osobnih podataka

Ako se korisnikovi osobni podaci (poput poštanskog broja) promijene ili ako korisnik više ne želi našu uslugu, omogućujemo pristup, ispravljanje, ažuriranje ili uklanjanje korisnikovih osobnih podataka koje posjedujemo. To se može izvršiti slanjem e-maila na:  [email protected]

Obavijesti o promjenama

Ako u bilo kojem trenutku odlučimo iskoristiti osobne podatke na način različit od navedenog u vrijeme kad su isti podaci dobiveni, naše ćemo korisnike obavijestiti putem e-maila. Korisnicima će biti pružena mogućnost da odobre ili odbiju naše korištenje tih podataka na nov način. Podatke ćemo koristiti u skladu s pravilima o poštivanju privatnosti važećima u vrijeme prikupljanja podataka

Voditelj obrade podataka

Mario Milić vl. Rasadnik Milić, Z. Balokovića 7, 31 540 Donji Miholjac, OIB: 21272164792 , Republika Hrvatska, voditelj je obrade vaših osobnih podataka.

Izjava o privatnosti primjenjuje se na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo, izravno ili putem svojih partnera.

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno. Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka. Ova Izjava o privatnost se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom.

Obrada podataka

Podatke dobivene o vama koristimo u jednu ili više navedenih svrha:

 • za prilagođavanje ponuda i doživljaja, uključujući i oglašavanje na našim posjedima i posjedima trećih strana
 • za upravljanje prometom
 • za javljanje našim Korisnicima, uključujući zbog usluge i vezanih tema, korisničke podrške ili dozvoljenih marketinških poruka putem bilo kojega dostupnoga komunikacijskoga kanala
 • za provođenje istraživačke djelatnosti i obradu analitike kako bismo poboljšali naše usluge
 • radi personalizacije Vašeg korisničkog iskustva (prikupljene informacije nam pomažu da bolje odgovorimo na Vaše individualne potrebe)
 • radi poboljšanja naše Web stranice
 • za pružanje korisničke podrške, uključujući i stvaranje i upravljanje korisničkih računa, za rješavanje tehničkih problema i omogućavanje značajki
 • radi uspostave primarnog kanala komunikacije s vama – upiti, novosti, ponude
 • radi povremenog slanja e-poruka koje se tiču povremenog primanja vijesti (ako to želite), ažuriranja, informacija o sličnim proizvodima ili uslugama, itd.
 • za obradu vaših upita, podršku, odgovore na upite i prigovore te kako bi procijenili koje novosti i ponude vas najvjerojatnije zanimaju te vas kontaktirao u vezi s tim ponudama u skladu s vašim interesima
 • Društvo će prikupiti osobne podatke i informacije o povijesti korisnika kada naruči uslugu od Društva te će ih koristiti za pružanje usluga koje ste tražili i obavještavanje o pitanjima
 • za provedbu Uvjeta korištenja, uključujući i suzbijanje prijevara i zlouporabe.

Pružanje osobnih podataka u svrhu ispunjenja sklopljenog ugovora predstavlja ugovornu obvezu te ako ih ne pružite, to može utjecati na ispravno izvršenje ugovora ili ga čak onemogućiti. Društvo može zadržati podatke koje prikupimo i uočimo putem naše mreže isključivo koliko to bude potrebno za izvršavanje gore navedenih poslovnih ciljeva. Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe (zadržavanje prava kupaca, pravo na popust za dugogodišnje kupce sl.) , osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja. U slučaju davanja privole za marketing, podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče. U slučaju odbijenih ponuda, gdje nije dana privola za marketing, podatke vezane uz ponudu čuvamo godinu dana, a u slučaju da nas zatražite brisanje, isti će biti odmah u potpunosti obrisani. Osobni podaci koji više nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju ili se uništavaju na siguran način. Davanje osobnih podatka je odluka korisnika koji može, no i ne mora koristiti pogodnosti koje nudimo. Ukoliko korisnik odluči ne pružiti podatke potrebne za određenu aktivnost, ista neće moći biti provedena.

Prijenos trećim stranama

Osobni podaci mogu se prenositi trećim stranama, pod uvjetom da postoji pravna osnova za prijenos.Vaši osobni podaci mogu se prenositi sljedećim subjektima:

 • treće osobe koje obavljaju usluge knjigovodstva za Voditelja obrade
 • treće osobe koje pružaju programersku podršku programersku održavanja sustava i unošenja novosti u sustav,
 • državne institucije koje zatraže podatke na uvid zbog neke treće obrade istih ili potrebe za ostvarivanje prava Voditelja obrade zbog nepoštivanja ugovora o pružanju usluga.
Dijeljenje podataka

Društvo može podijeliti podatke koje prikupi od naših suradnika (tvrtki u zajedničkom vlasništvu ili pod zajedničkom kontrolom), smještenih u bilo kojoj trećoj državi. Te tvrtke se smiju koristiti ovim podacima i obrađivati ih isključivo u gore opisane svrhe i podliježu Pravilima privatnosti i kolačićima.

Ne dijelimo osobne podatke o našim Korisnicima s trećim stranama koje nisu naši suradnici, osim ako nemamo izričitu dozvolu korisnika za to ili u sljedećim okolnostima:

 • Možemo se koristiti pružateljima usluga trećih strana kako bismo nudili određene aspekte naše usluge, u kojem slučaju oni neće imati nikakve ovlasti za nezavisan rad s bilo kakvim osobnim podacima koje za nas obrađuju te će biti vezani uvjetima ove Izjave o privatnosti.
 • Zadržavamo pravo dijeliti podatke s privatnim ili javnim organima koji će nam omogućiti suzbijanje prijevara i zlouporaba na našoj mreži ili za istraživanje kršenja zakona na koje smo posumnjali te za suzbijanje bilo kakvih drugih kršenja uvjeta naše usluge na koje smo posumnjali.
 • Možemo dijeliti osobne podatke s organima javne vlasti kako nam budu nalagali primjenjivi zakonski propisi
 • Naša je opća politika ne iznajmljivati ili ne prodavati podatke o našim Korisnicima s trećim stranama koje nisu naši suradnici, osim ako za to nismo dobili izričitu dozvolu naših Korisnika. U slučaju da naše poslovanje ili poslovna jedinica budu reorganizirani ili prodani i našu imovinu ili značajan dio imovine prebacimo novome vlasniku, osobni podaci Korisnika mogu biti preneseni kupcu kako bi bio omogućen kontinuitet usluge.
 • Možemo podijeliti neke podatke neosobne prirode (podatke koji ne mogu dovesti do pojedinačne identifikacije naših korisnika) pružateljima usluga trećih strana, poslovnim partnerima od povjerenja ili znanstvenim istraživačima koji dobiju odgovarajuću dozvolu, kako bismo mogli bolje razumjeti oglasi ili usluge zanimaju Korisnika/e, kako bismo poboljšali opću kvalitetu i učinkovitost naše usluge ili njihovih usluga te kako bismo pridonijeli akademskom istraživanju za koje vjerujemo da će dovesti do općenitog boljitka za cijelo društvo.
Pohrana i rok čuvanja podataka

Svi podaci su pohranjeni u bazama podataka i repozitorijima Digital Oceanovog cloud servera u Amsterdamu, Nizozemska. Pohranjene podatke nećemo prenijeti ili pohraniti u države izvan Europske Unije.

Vaše osobne podatke čuvamo i štitimo za vrijeme trajanja Vašeg poslovnog odnosa s nama. Osobne podatke koje ste nam dali u poslovne ili kontaktne svrhe redovito brišemo nakon 12 mjeseci od dana kad ste nam dali te podatke.

Pristup i izmjena podataka

Korisnik u svakom trenutku ima mogućnost pristupa svojim podacima pohranjenim na Web stranici gdje ih može revidirati, mijenjati i brisati. Sve izmjene izvršene na Web stranici bit će zabilježene i unutar samog poslovnog programa s odmakom od 24 sata.

Korisnik može u svakom trenutku dobiti informaciju o tome koje podatke Voditelj obrade ima pohranjene slanjem upita na e-mail adresu [email protected].

Povratnu informaciju na vaš upit bit ćemo u mogućnosti dati samo ukoliko je upit poslan s aktivnog e-maila koji je zabilježen u našem poslovnom softwareu s točnim podacima unutar e-maila (ime i prezime, broj telefona korisnika koji traži informaciju) kako bi vas zaštitili od mogućnosti izlaganja vaših osobnih podataka nekoj trećoj osobi.

Pravo na zaborav osobnih podataka korisnika

Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka. To može učiniti slanjem zahtjeva na e-mail adresu [email protected] i podaci će biti brisani bez odgode osim u slučaju da postoji zakonska obveza čuvanja navedenih podataka, legitimni interes te osnova za ostvarenje vaših zakonskih prava.

Povratnu informaciju na vaš upit bit ćemo u mogućnosti dati samo ukoliko je upit poslan s aktivnog e-maila koji je zabilježen u našem poslovnom softwareu s točnim podacima unutar e-maila (ime i prezime, broj telefona korisnika koji traži informaciju) kako bi vas zaštitili od mogućnosti izlaganja vaših osobnih podataka nekoj trećoj osobi.

Pravo na prigovor

Ukoliko unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, budite slobodni nam se obratiti na e-mail adresu: [email protected]

Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka

Prikupljeni podaci su u elektroničnom obliku zaštićeni SSL certifikatom koji kriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala korisnika i Voditelj obrade odvija sigurnim protokolom bez mogućnosti uvida u podatke od trećih strana. Zaštitu podataka shvaćamo vrlo ozbiljno i poduzimamo sve napredne tehnologije kako bi vaši podaci ostali zaštićeni. Provodimo sve razumne mjere za zaštitu podataka, no ne možemo jamčiti zaštitu informacija prenesenih na ili s interneta pa stoga nismo odgovorni za informacije koje na takav način primi treća strana. Voditelj obrade pohranjuje podatke unutar EU-a.

Vaša privola

Korištenjem ove Web stranice dajete privolu na ovu Izjavu o privatnosti. Ukoliko se korisnik ne slaže s ovom izjavom o privatnosti upućujemo korisnika da napusti, ne pristupa i ne koristi ovu Web stranicu.

Uporaba kolačića

Kako biste saznali kako koristimo kolačiće, pročitajte našu Politiku o kolačićima.

Izjava o privatnosti

Izmjena Izjave o privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave na internetskoj stranici Voditelja obrade. Nastavak upotrebe naše Web stranice i korištenja usluga od strane korisnika nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da korisnik potvrđuje i prihvaća izmijenjenu Izjavu o privatnosti. U slučaju promjena naše Izjave o privatnosti obavijestit ćemo Vas o tome na ovoj stranici i ažurirati datum izmjene Izjave o privatnosti dolje kako slijedi.

Ova Izjava o privatnosti su zadnji put izmijenjena 1. srpnja 2021. godine.

RASADNIK MILIĆ vl. MARIO MILIĆ
Z. Balokovića 7
31 540 Donji Miholjac
OIB: 21272164792
E-mail: [email protected]